توضیحات محصول

مدل ۳ بعدی هلیکوپتر | helicopter 3d model

این مدل به وسیله نرم افزار سینما ۴ بعدی (Cinema 4D) طراحی شده است.فرمت های مختلف این مدل برای استفاده در دیگر نرم افزارهای طراحی سه بعدی نیز موجود می باشد. این فرمت ها عبارت انداز:

Cinema 4D .c4d

۳D Studio .3ds

.obj

محبوب ترین فرمت .۳ds می باشد که می توانید در نرم افزارهای مختلف مدلسازی ۳ بعدی همچون SketchUp ایمپورت و استفاده نمایید!

 

نظری بدهید